Czy podoba Ci się ta strona?

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

W dniu 08.06.2011r odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Starogardzkiego Klubu Kobiet „Amazonka”. W głosowaniu jawnym wybrano nowy skład zarządu.
  Prezes Regina Dunder
  Wiceprezes Barbara Jonatowska,
  Skarbnik Maria Ruszniak,
  Sekretarz Irena Rohde,
  Członkowie zarządu:
  Teresa Męczykowska,
  Krystyna Wiśniewska,
  W sklad komisji rewizyjnej weszły:
  Renata Szymańska,
  Jadwiga Wiśniewska ,
  Irena Wruk.
  Następnie Prezes Regina Dunder zapoznała zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności klubu za lata 2007-2011.
  Koleżanka Pola Żur przedstawiła sprawozdanie finansowe, a koordynatorka wolontariuszek Stefania Mach, zapoznała zebrane amazonki z działaniami wolontariuszek w okresie poprzedniej kadencji.
  Po wyborach nowego zarządu i zapoznaniu zebranych ze sprawozdaniami z działalności klubu, przystąpiono do dyskusji.
  Było wiele głosów krytyki, mówiono o tym co należy w przyszłości poprawić, na jakie sprawy zwrócić szczególną uwagą by nie popełniać błędów.
   
  Dodaj link do:
  www.facebook.com