Czy podoba Ci się ta strona?

Konkurs „Solidarność, Pasja, Rozwój”.

W dniu 08.07.2011r ogłoszono listę wolontariuszy z Pomorza , laureatów konkursu Wolontariusz: Solidarność, Pasja, Rozwój organizowanego przez euro posła Jana Kozłowskiego.
Jedną z laureatek konkursu została nasza koleżanka Krystyna Wiśniewska, która za wieloletnią ofiarną pracę, koleżeńskość i bezinteresowną pomoc została przez Zarząd Klubu zgłoszona do konkursu.
Nagrodą w konkursie jest wyjazd w miesiącu październiku lub listopadzie do Brukseli, o czym laureaci zostaną powiadomieni.
Przyznanie wyróżnienia w konkursie naszej koleżance jest również wyróżnieniem dla pozostałych amazonek za zauważenie ich pracy i działań w profilaktyce raka piersi.
 
Dodaj link do:
www.facebook.com