Czy podoba Ci się ta strona?

Wybór Wolontariusza Roku

Corocznie Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” organizuje konkurs „Wybór Wolontariusza Roku i Wolontariusza Powiatu Starogardzkiego”.
Klub Kobiet „Amazonka” zgłosił do konkursu Reginę Dunder, Barbarę Jonatowską i Barbarę Rajmus, koleżanki które aktywnie pracują na rzecz Klubu. W dniu 10.12.2010r. w Sali konferencyjnej Zakładów Farmaceutycznych Polfarma odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród.
Zgłoszone przez Klub, Amazonki otrzymały wyróżnienia, dyplomy za aktywność i troskę o drugiego człowieka.
Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, urozmaicone występem starogardzkich muzyków i poczęstunkiem.
 
Dodaj link do:
www.facebook.com