Czy podoba Ci się ta strona?

Wyjazd na rehabilitację

Okres letni to czas wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Jednakże ze względu na małą ilość dotacji z PEFRON, niewiele amazonek skorzystało z wyjazdów.
Coroczne wyjazdy na rehabilitację są bardzo ważne dla poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego kobiet po mastektomii. Są również czasem, który możemy poświęcić wyłącznie sobie.
W tym roku ze względu na wybory różnych terminów i miejsc, w czerwcu, sześć kobiet wyjechało do Sarbinowa do ośrodka „Jawor” a w sierpniu, następne sześć amazonek do Jastrzębiej Góry, ośrodek „Hutnik” .
Oba ośrodki posiadają basen, co jest bardzo ważne dla amazonek. Zarówno z pobytu w Sarbinowie jak i w Jastrzębiej Górze, koleżanki wróciły wypoczęte i zadowolone, chociaż były pewne uwagi krytyczne.
Wszystkie amazonki z niecierpliwością czekają na następny wyjazd w przyszłym roku.
 
Dodaj link do:
www.facebook.com