Galeria

Początki naszego  stowarzyszenia sięgają  lat 60-tych XX wieku.

Na początku był to klub kobiet  po mastektomii , który liczył zaledwie kilka osób. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku  staliśmy się samodzielnym klubem Amazonka.

W 2003r otrzymaliśmy własny KRS, a od kilku lat staliśmy się:

Starogardzkim Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi ,,Amazonka’’.                 

Obecnie nasze stowarzyszenie liczy już ponad  65 Amazonek.

Mamy Amazonki nie tylko ze Starogardu, ale też  z okolic.

Celem naszego stowarzyszenia jest:

            * Poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej

               kobiet po leczeniu raka piersi i chorób onkologicznych.                                                

            * Roztaczanie opieki nad kobietami oczekującymi na zabieg

               oraz tymi, które przeszły mastektomię lub operacje onkologiczne.

W tym celu: 

             * Organizujemy zajęcia rehabilitacyjne na sali oraz na basenach. 

              * Prowadzimy działalność integracyjną  o charakterze kulturalnym i sportowym,

             *Organizujemy wyjazdy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawcze,

               wyjazdy do teatru, na pielgrzymki do Częstochowy.

Wszystko to osiągamy dzięki życzliwemu wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego,

    Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Starogard Gd, PCPR

         oraz wszystkich tym którzy przekazują na nasze konto 1% podatku.

            Organizujemy również spotkania ze specjalistami np. onkologami, psychologami, psychoonkologami. Prowadzimy również działalność wolontariacką. Mamy przeszkolonych ok. 15 ochotniczek. W latach 2003-2018 odwiedziłyśmy 70 placówek w mieście i powiecie, w tym szkoły średnie, koła gospodyń wiejskich, szpitale, w tym również szpital w Kocborowie, Dom dziennego pobytu dla seniorów, domy kultury. Podczas spotkań przeszkolono już ok 5100 osób.

            Nasze wolontariuszki prowadzą  akcje promujące profilaktykę raka piersi również w galeriach handlowych, na rynku podczas obchodów Dni Kociewia.

            Bierzemy także udział w marszach żółtego żonkila, marszach różowej wstążki. Dołączyłyśmy do akcji ,,Serce od Serca’’ organizowanej przez Copernicus  oraz Pomorskie Kuratorium Oświaty i Stowarzyszenie Gdańskich Kobiet Amazonek.  Do naszego stowarzyszenia dołącza coraz więcej kobiet, które szukają  wsparcia w tym jakże trudnym dla nich okresie życia. Staramy się im pokazać, że rak to jeszcze nie wyrok, że warto walczyć i wygrywać. Dzielimy się z nimi naszymi doświadczeniami, co zrobić aby jak najszybciej wrócić na łono rodziny i społeczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo