O nas

Pierwsze zapiski o istnieniu Klubu Kobiet „Amazonka” notuje się od 1996r,

organizacja była wówczas filią Klubu Amazonek w Gdańsku i liczyła 15-25 osób.

Najczęstszą formą pracy były comiesięczne spotkania i wycieczki organizowane

jeden raz w ciągu roku. Współpraca przebiegała w rodzinnej i koleżeńskiej atmosferze.

W owym czasie nie posiadałyśmy lokalu ani sprzętu rehabilitacyjnego.

Początki były bardzo trudne i wymagały dużego zaangażowania wszystkich kobiet-amazonek.

 

Dopiero w lipcu 2003r, Klub nasz uzyskał osobowość prawną w

Krajowym Rejestrze Sądowym i został samodzielnym stowarzyszeniem.

Zaczęłyśmy działać jako samodzielna jednostka.

Pozyskano lokal, sprzęt rehabilitacyjny, aby móc realizować nasze cele statutowe.

Liczebność członkiń klubu waha się w granicach 55-60 osób.

Jest to liczba rotacyjna. Przychodzą nowe amazonki ale niestety i też odchodzą. 

Posiadamy zespół wolontariuszek, które opiekują się amazonkami w szpitalu i klubie.

Wolontariuszki organizują spotkania w szkołach, kołach gospodyń wiejskich, zakładach pracy, klubach,

na których zachęcają do profilaktyki i walki z rakiem piersi.

Uczą na fantomach samobadania piersi.

Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem.

Wszystkie ochotniczki pracują bardzo sumiennie i z dużym zaangażowaniem,

za co otrzymują podziękowania w postaci dyplomów. 

W listopadzie 2010r, otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

Pieniądze otrzymane z 1 % odpisu z podatku dochodowego, zostaną wykorzystane na działania zgodne ze statutem.

 

Script logo