O nas

Pierwsze zapiski o istnieniu Klubu Kobiet „Amazonka” notuje się od 1996r, organizacja była wówczas filią Klubu Amazonek w Gdańsku i liczyła 15-25 osób.

 

Najczęstszą formą pracy były comiesięczne spotkania i wycieczki organizowane jeden raz w ciągu roku. Współpraca przebiegała w rodzinnej i koleżeńskiej atmosferze. W owym czasie nie posiadałyśmy lokalu ani sprzętu rehabilitacyjnego. Początki były bardzo trudne i wymagały dużego zaangażowania wszystkich kobiet-amazonek. Dopiero w lipcu 2003r, Klub nasz uzyskał osobowość prawną w Krajowym Rejestrze Sądowym i został samodzielnym stowarzyszeniem.

 

Zaczęłyśmy działać jako samodzielna jednostka. Pozyskano lokal, sprzęt rehabilitacyjny, aby móc realizować nasze cele statutowe. Liczebność członkiń klubu waha się w granicach 55-60 osób. Jest to liczba rotacyjna. Przychodzą nowe amazonki ale niestety i też odchodzą. 
Posiadamy zespół wolontariuszek, które opiekują się amazonkami w szpitalu i klubie. Wolontariuszki organizują spotkania w szkołach, kołach gospodyń wiejskich, zakładach pracy, klubach, na których zachęcają do profilaktyki i walki z rakiem piersi.

Uczą na fantomach samobadania piersi. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem. Wszystkie ochotniczki pracują bardzo sumiennie i z dużym zaangażowaniem, za co otrzymują podziękowania w postaci dyplomów. 
W listopadzie 2010r, otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

Pieniądze otrzymane z 1 % odpisu z podatku dochodowego, zostaną wykorzystane na działania zgodne ze statutem.

Script logo